Cabinet medicina complementara/alternativa

Cod etic si practica

1. Introducere
– In acest document, termenul de „membru OPMCA” este utilizat generic si include orice membru al Asociatiei care are rolul de practician. Termenul de „pacient/client” este utilizat in sensul de beneficiar al serviciilor oferite de catre membrii OPMCA (persoane si familii beneficiari ai terapiei).
– Membrii OPMCA trebuie sa urmareasca tot timpul beneficiul maxim al pacientilor/clientilor asistati. In acest scop, ei sunt dedicati unor standarde inalte de competenta si integritate profesionala.
– Scopul acestui Cod etic si de practica este de a stabili standardele etice si profesionale pe care membrii OPMCA trebuie sa le respecte, sa ii asiste pe acestia in munca desfasurata cu pacientii/clientii, respectiv sa ii informeze si sa ii protejeze .
– Codul etic si de practica trebuie respectat de catre toti membrii OPMCA.

2. Responsabilitatea fata de pacienti / clienti 
Membrii OPMCA trebuie:
-sa afiseze la loc vizibil in cabinet autorizatia de „Libera Practica” si AVIZUL OPMCA pe anul in curs.
– sa ia parte la o pregatire adecvata inainte de a incepe munca efectiva cu pacientii/clientii si sa se informeze continuu din punct de vedere profesional.
– sa isi utilizeze cunostintele, abilitatile si experienta pentru a promova pacientilor/clientilor bunastarea psiho-sociala si dezvoltarea personala.
– sa desfasoare munca intr-un mod in care sa promoveze controlul pacientilor/clientilor asupra vietii lor si sa le respecte abilitatea de a lua decizii si de a se schimba in lumina convingerilor si valorilor proprii.
– sa respecte orientarea etnica si religioasa a pacientilor/clientilor.
– sa nu faca discriminari intre pacienti/clienti pe baza religiei, genului, rasei, etniei, nationalitatii, orientarii sexuale, dizabilitatilor si clasei sociale.
– sa fie constienti de influenta pe care o pot exercita asupra pacientilor/clientilor prin natura relatiei cu acestia si sa nu ii exploateze financiar, sexual, emotional sau in orice alt mod.
– sa isi stabileasca si sa monitorizeze limitele in relatia cu pacientii/clientii si sa le aduca la cunostinta care sunt aceste limite.
– sa mentina o relatie profesionala cu pacientii/clientii atâta timp cât aceasta relatie ii este benefica pacientului/clientului. Sa nu neglijeze sau abandoneze pacientii/clientii fara a se asigura in prealabil ca acestia nu mai au nevoie de ajutor adecvat sau ca acest ajutor poate fi oferit de catre alti profesionisti. Trebuie de asemenea sa evite formarea dependentei sau prelungirea inutila a asistarii lor.
– sa trimita pacientii/ clientii altor profesionisti si sa colaboreze cu acestia atunci când acest lucru este spre binele pacientului/clientului.
– sa protejeze pacientii/clientii atunci când exista o convingere fondata pe argumente care reflecta faptul ca actiunile altor practicieni ar putea fi un pericol pentru pacienti/clienti.
– sa isi pastreze eficienta, flexibilitatea si abilitatea de a asista pacientii/clientii. Ei trebuie sa si automonitorizeze nivelul de functionare personala si sa caute ajutor sau sa renunte temporar sau permanent la asistarea pacientilor/clientilor atunci când resursele interioare sunt reduse.
– sa raspunda prompt si intr-un mod adecvat la orice plângere venita din partea pacientilor/clientilor. Ei trebuie sa se straduiasca sa remedieze situatiile in care ar putea cauza daune pacientii/clientilor si sa previna repetarea acestor situatii in viitor.

3. Confidentialitatea
– Membrii OPMCA trebuie sa pastreze confidentialitatea informatiilor personale ale pacientilor/clientilor obtinute prin asistarea lor. Confidentialitatea este o modalitate de a asigura pacientilor/ clientilor protectie si intimitate.
– Membrii OPMCA trebuie sa comunice clar care sunt limitele confidentialitatii pe care se pot baza pacientii/clientii.
– Pacientii/clientii nu pot fi observati de catre nimeni altcineva decât de catre practicianul / practicienii lor fara a primi in prealabil consimtamântul scris din partea lor.
– In cazul in care pacientul/clientul este implicat intr-o alta relatie terapeutica cu un alt profesionist, practicianul trebuie sa aiba permisiunea pacientului/clientului inainte de a se consulta cu acesta.
– Trebuie acordata atentie ca informatiile de identificare sa nu fie transmise printr-o retea de relatii confidentiale.
– Acordurile facute intre practicienii OPMCA si pacienti / clienti in privinta confidentialitatii vor continua si dupa moartea pacientului / clientului, cu exceptia cazului in care exista motive etice sau legale pentru a dezvalui informatii despre acesta.
– Membrii OPMCA trebuie sa pastreze documentele care contin date personale despre pacienti / clienti intr-o maniera care sa asigure confidentialitatea.
– Membrii OPMCA vor putea folosi materialele clinice pentru cursuri, prezentari in scris si studii de caz doar dupa obtinerea consimtamântului scris din partea pacientului / clientului sau in conditiile in care s-au luat toate masurile pentru a-i proteja identitatea

4. Competenta profesionala si integritatea
Membrii OPMCA
-sa afiseze la loc vizibil autorizatia de „Libera Practica” si AVIZUL OPMCA pe anul in curs.
– trebuie sa reprezinte in mod adecvat formarea, calificarea si experienta relevanta pentru practica.
– sa faca tot posibilul sa monitorizeze dezvoltarea propriilor competente si sa lucreze in limitele acestor competente .
– sa nu acorde asistenta profesionala atunci când functionarea normala este perturbata datorita unor dificultati personale sau emotionale, a unor boli, dizabilitati, a consumului de alcool, droguri sau din orice alt motiv.
– sa nu isi exercite rolul profesional intr-un mod care ar submina increderea publicului in munca pe care o fac colegii sau alti profesionisti.
– sa recunoasca faptul ca medicina complementara / alternativa poate fi practicata in diferite cadre conceptuale si prin aplicarea unor metode diverse. De aceea trebuie sa manifeste deschidere pentru schimbarea opiniilor si experientelor provenind din alte orientari terapeutice si sa evite discreditarea acestora pentru a pune in evidenta avantajele orientarii la care adera.
– sa lucreze in limitele legale.
– sa fie la curent cu aspectele legale care ar putea afecta munca desfasurata.

Ordinul Practicienilor de Medicina Complementara / Alternativa  din Romania